اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور

        وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند..

این تحقیق دارای 74 صفحه می باشد. نوع فایل: ورد