زبان فارسي2 درس هفتم

حجم فایل : 441.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا زبان فارسي2 درس هفتم نوشتار یک قرارداد اجتماعی است و باید قواعد و نظام حاکم بر آن را به خوبی یاد گرفت تا بتوان به عنوان یک وسیله ارتباطی، از آن به شیوه­ای آشکار و راحت استفاده کرد.
آنچه در این درس در مورد نوشتار و املا مورد توجه قرار گرفت، عبارت بود از:
1-نوع خط: مناسب­ترین نوع خط برای املا خط تحریری است.
2-نقطه: در نوشتن حروف نقطه­دار، باید به جایگاه درست نقطه­ها توجه داشت.
3-دندانه: رعایت دندانه­های حروف دندانه­دار و طرز نوشتن آن­ها از نکات مورد توجه در املای فارسی است. 1-شکل حرف: هر حرف باید به شکل صحیح خود نوشته شود.
2-حرف چند شکلی: اغلب حرف­های زبان فارسی، چند شکلی هستند که با توجه به جایگاه آن­ها در کلمه (آغاز، وسط، پایان) یکی از شکل­ها مورد استفاده قرار می­گیرد.
3-سرکج: رعایت سرکج حرف «گ» لازم است. تمایز و اختلاف – سهو و خطا – در معرض لغزش – بیکار و سلندر – تأثیرگذار و حیرت­انگیز – موقعیت و اقلیم – جزئیات طرح – آمار و ارقام – ترجیح و برتری – اعتلا و ارتقا – خاستگاه اجتماعی – رعایت ضابطه­ها – مصاحبت و هم­نشینی – عدم تطابق – حمله و شبیخون – نظم و انضباط – مرهم دل مجروح – نور و ضیا – زه و احسنت – قابلیت ارتجاع – قصر امل – امتناع و سرپیچی – کلمات مهم املایی: غزا و پیکار – صحنه­ی تئاتر – نصیب و بهره – مسئول برگزاری – صدای تپانچه – مات و مبهوت – تلألؤ آب – هزیمت و شکست – لوازم عاریه – صله­ی ارحام – استیصال و بیچارگی – کج و معوج – ابا و امتناع – محظوظ و برخوردار – محظور و رودربایستی – توطئه­ی دشمن – بحبوحه­ی مسابقه – غیلان درونی – هیبت و شکوه – عجز و لابه – کشت صیفی – تشییع جنازه – قدغن و ممنوع – شعشعه­ و روشنی – وصل و لقا – مذلّت و خواری کلمات مهم املایی: پایان...